Skip to main content

Głód 3 | Małgorzata Jankowska

Tryptyk powstał jako wyraz fascynacji autorki ludzkim ciałem.

Replika Autorska

Łączny nakład 15 sztuk

Plakat (reprodukcja)

Łączny nakład 50 sztuk