Głód | Małgorzata Jankowska

Replika Autorska

Łączny nakład 15 sztuk

Plakat (reprodukcja)

Łączny nakład 50 sztuk