Skip to main content

Ból | Małgorzata Jankowska

Obraz jest wyrazem wewnętrznego bólu i niemożności poradzenia sobie z nim.

Replika Autorska

Łączny nakład 15 sztuk

Plakat (reprodukcja)

Łączny nakład 50 sztuk