Skip to main content

Copyright © Małgorzata Jankowska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadne informacje i pliki (zwłaszcza wizerunki prac) publikowane na stronach galerii www.On-My-Wall.pl/malgorzata_jankowska/
nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez zgody Imię i Nazwisko udzielonej na piśmie.