Skip to main content

Copyright © Ewa Karpińska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadne informacje i pliki (zwłaszcza wizerunki prac) publikowane na stronach galerii www.On-My-Wall.pl/ewa_karpinska/
nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez zgody Imię i Nazwisko udzielonej na piśmie.